ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΖΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Wednesday 29 Μαΐου 2024

Διάλεξη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Παλαιογραφία - Κωδικολογία» του ΠΜΣ Αρέθας με διδάσκουσες τις κκ. Θεοδώρα Αντωνοπούλου και Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Ομιλητής: Δρ. Ζήσης Μελισσάκης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Θέμα: "Ο φιλόλογος ως αρχαιολόγος. Μελέτη του χειρογράφου ως υλικού αντικειμένου και αξιοποίηση της παλαιογραφικής και κωδικολογικής ανάλυσης προς όφελος της φιλολογικής"

Tετάρτη 29 Μαΐου, 13.30 μμ - 3.00 μμ., Κυψέλη 704 (7ος όροφος).

Όλα τα μέλη του Τμήματος είναι ευπρόσδεκτα.